NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

September 20, 2021 Off By DZ Korcula

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

1) 1 čistačica, na neodređeno vrijeme, za rad u Korčuli

2) 1 prvostupnik fizioterapije, na određeno vrijeme, za rad u Korčuli

UVJETI: 

ad 1) 6 mjeseci radnog iskustva

ad 2) VŠS prvostupnik fizioterapije, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, vozačka dozvola B kategorije

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

  • životopis
  • preslik osobne iskaznice
  • elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica)
  • preslik svjedodžbe/diplome (samo za ad 2)
  • preslik odobrenja za samostalni rad (samo za ad 2)
  • preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu (samo za ad 2)
  • preslik vozačke dozvole (samo za ad 2)

Dom zdravlja Korčula sufinancira smještaj za radno mjesto ad 2.

Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim Novinama na adresu Dom zdravlja Korčula, Ulica 57 5, Korčula (s naznakom za javni natječaj – prijem u radni odnos). Ovaj natječaj je objavljen u Narodnim Novinama br. 101/21 od 17. rujna 2021. godine, te je stoga rok za prijavu 27. rujna 2021. godine.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnih propisa dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje rečenog prava.

Kandidati koji dostave potpune i pravovremene prijave biti će pozvani na razgovor prije odluke o odabiru.  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Dom zdravlja Korčula zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata.

Za detaljnije informacije kontakt telefon 020/711-660 ili 098/997-9970.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni sukladno propisima.

DOM ZDRAVLJA KORČULA