NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

October 11, 2021 Off By DZ Korcula

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

  1. medicinska/i sestra/tehničar SSS, na određeno vrijeme, u Korčuli, zamjena za odsutne radnike

UVJETI: 

–  SSS medicinska/i sestra/tehničar, položen stručni ispit (za one koji su u obvezi), odobrenje za samostalan rad, vozačka dozvola B kategorije

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti:

  • životopis
  • preslik osobne iskaznice
  • preslik svjedodžbe/diplome
  • elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica)
  • preslik odobrenja za samostalan rad
  • preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu (za one koji su u obvezi)
  • preslik vozačke dozvole

Dom zdravlja Korčula sufinancira smještaj.

Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim Novinama na adresu Dom zdravlja Korčula, Ulica 57 br. 5, Korčula (s naznakom za javni natječaj – prijem u radni odnos). Ovaj natječaj je objavljen u Narodnim Novinama br. 109/21 od 8. listopada 2021. godine, te je stoga rok za prijavu 18. listopada 2021. godine.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnih propisa dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje rečenog prava.

Kandidati koji dostave potpune i pravovremene prijave biti će pozvani na razgovor prije odluke o odabiru. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Dom zdravlja Korčula zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata.

Za detaljnije informacije kontakt telefon 020/711-660 ili 098/997-9970.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni sukladno propisima.

DOM ZDRAVLJA KORČULA