NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

November 29, 2021 Off By DZ Korcula

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 1. medicinska/i sestra/tehničar SSS, – 1 izvršitelj – na određeno vrijeme, u Korčuli, zamjena za odsutne radnike
 2. medicinska/i sestra/tehničar – 3 izvršitelja – SSS, pripravnik, na određeno vrijeme, u trajanju od 1 godine, korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 3. fizioterapeutski/a tehničar/ka – 1 izvršitelj – SSS, pripravnik, na određeno vrijeme, u trajanju od 1 godine, korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

UVJETI: 

Ad 1)  SSS medicinska/i sestra/tehničar, položen stručni ispit (za one koji su u obvezi), odobrenje za samostalan rad, vozačka dozvola B kategorije

Ad 2)  SSS medicinska/i sestra/tehničar, kandidat mora biti prijavljen u evidenciju nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u vrijeme trajanja prijave potrebe za radnikom, kandidat ne smije imati više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture

Ad 3) SSS fizioterapeutski/a tehničar/ka, kandidat mora biti prijavljen u evidenciju nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u vrijeme trajanja prijave potrebe za radnikom, kandidat ne smije imati više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti:

 • životopis
 • preslik osobne iskaznice
 • preslik svjedodžbe/diplome
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica)
 • preslik odobrenja za samostalan rad (samo ad 1)
 • preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu (za one koji su u obvezi) (samo ad 1)
 • preslik vozačke dozvole (samo ad 1)
 • potvrda da je prijavljen u evidenciju nezaposlenih pri HZZ (samo ad 2 i ad 3)

Dom zdravlja Korčula sufinancira smještaj za radno mjesto ad 1.

Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim Novinama na adresu Dom zdravlja Korčula, Ulica 57 br. 5, Korčula (s naznakom za javni natječaj – prijem u radni odnos).  Ovaj natječaj je objavljen u Narodnim Novinama br. 127/21 od 26. studenog 2021. godine, te je stoga rok za prijavu 6. prosinca 2021. godine.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnih propisa dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje rečenog prava.

Kandidati koji dostave potpune i pravovremene prijave biti će pozvani na razgovor prije odluke o odabiru. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Dom zdravlja Korčula zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata.

Za detaljnije informacije kontakt telefon 020/711-660 ili 098/997-9970.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni sukladno propisima.

DOM ZDRAVLJA KORČULA