NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

February 6, 2020 Off By DZ Korcula

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

 N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos

1) 1 djelatnika SSS ekonomskog smjera, za obavljanje poslova fakturista, blagajnika i obračuna plaća, na određeno vrijeme, za rad u Korčuli

UVJETI:
SSS ekonomskog smjera, 1 godina iskustva

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti:
–          životopis
–          preslik osobne iskaznice
–          preslik svjedodžbe
–          potvrda HZMO-elektronički zapis

Ugovor se sklapa uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca.

Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim Novinama na adresu Dom zdravlja Korčula, Ulica 57 br. 5, Korčula (s naznakom za javni natječaj – prijem u radni odnos).

Kandidati koji dostave potpune i pravovremene prijave biti će pozvani na razgovor prije odluke o odabiru. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Dom zdravlja Korčula zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata.

Za detaljnije informacije kontakt telefon 020/711-660 ili 098/997-9970.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni sukladno propisima.

DOM ZDRAVLJA KORČULA