NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

March 5, 2020 Off By DZ Korcula

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

1) 1 viša/i medicinska/i sestra/tehničar, na neodređeno vrijeme, za rad u patronaži u Korčuli

2) 1 vozač, na neodređeno vrijeme, za rad u službi sanitetskog prijevoza u Korčuli

UVJETI: 

Ad 1) VŠS, prvostupnica sestrinstva, položen stručni ispit (za one koji su u obvezi), odobrenje za samostalan rad, vozačka dozvola B kategorije

Ad 2) SSS/KV vozač motornog vozila, 1 godina iskustva, vozačka dozvola B kategorije

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

  • životopis
  • preslik osobne iskaznice
  • preslik svjedodžbe/diplome
  • potvrda HZMO-elektronički zapis
  • preslik odobrenja za samostalni rad (za ad 1)
  • preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu (za ad 1 za one koji su u obvezi)

Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim Novinama na adresu Dom zdravlja Korčula, Ulica 57 br. 5, Korčula (s naznakom za javni natječaj – prijem u radni odnos).

Natječaj je objavljen u Narodnim Novinama br. 24/20 od 4. ožujka 2020. godine, te stoga natječaj traje do 12. ožujka 2020. godine.

Kandidati koji dostave potpune i pravovremene prijave biti će pozvani na razgovor prije odluke o odabiru. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Dom zdravlja Korčula zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata.

Za detaljnije informacije kontakt telefon 020/711-660 ili 098/997-9970.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni sukladno propisima.

                                                                     DOM ZDRAVLJA KORČULA