NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

March 27, 2020 Off By DZ Korcula

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

1) 2 zdravstvena radnika SSS s završenim tečajem iz osnova održavanja života uz korištenje AVD-a, za rad u službi sanitetskog prijevoza, na neodređeno

UVJETI: 

Ad 1) zdravstveni radnik SSS, odobrenje za samostalan rad, potvrda o uspješno završenom tečaju iz osnova održavanja života uz korištenje AVD-a

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

  • životopis
  • preslik osobne iskaznice
  • preslik svjedodžbe/diplome
  • potvrda HZMO-elektronički zapis
  • preslik odobrenja za samostalni rad
  • preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu (za one koji su u obvezi)
  • preslik potvrde o uspješno završenom tečaju iz osnova održavanja života uz korištenje AVD-a

Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim Novinama na adresu Dom zdravlja Korčula, Ulica 57 br. 5, Korčula (s naznakom za javni natječaj – prijem u radni odnos).

Kandidati koji dostave potpune i pravovremene prijave biti će pozvani na razgovor prije odluke o odabiru. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Dom zdravlja Korčula zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata.

Za detaljnije informacije kontakt telefon 020/711-660 ili 098/997-9970.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni sukladno propisima.

DOM ZDRAVLJA KORČULA