NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

June 4, 2020 Off By DZ Korcula

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

1) 1 doktor medicine specijalist neurologije, na neodređeno vrijeme, za rad u Korčuli

2) 1 fizioterapeutski tehničar, na neodređeno vrijeme, za rad u Korčuli

UVJETI: 

Ad 1) VSS doktor medicine, specijalist neurologije, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad

Ad 2) SSS fizioterapeutski tehničar, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, vozačka dozvola B kategorije

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

  • životopis
  • preslik osobne iskaznice
  • preslik svjedodžbe/diplome
  • potvrda HZMO-elektronički zapis
  • preslik odobrenja za samostalni rad
  • preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu
  • preslik vozačke dozvole (za ad 2)

Dom zdravlja Korčula financira smještaj.

Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim Novinama na adresu Dom zdravlja Korčula, Ulica 57 br. 5, Korčula (s naznakom za javni natječaj – prijem u radni odnos). Ovaj natječaj je objavljen u Narodnim Novinama br. 66/20 od 5. lipnja 2020. godine, te je stoga rok za prijavu 15. lipnja 2020. godine.

Kandidati koji dostave potpune i pravovremene prijave biti će pozvani na razgovor prije odluke o odabiru. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Dom zdravlja Korčula zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata.

Za detaljnije informacije kontakt telefon 020/711-660 ili 098/997-9970.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni sukladno propisima.

DOM ZDRAVLJA KORČULA