NATJEČAJ za prijem u radni odnos ….LIJEČNIK opće-obiteljske medicine

September 21, 2016 Off By DZ Korcula

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos:

1. Liječnik opće- obiteljske medicine

– 1 izvršitelj, rad na određeno vrijeme od 1. listopada do 31. prosinca 2016. u ambulanti opće-obiteljske
medicine u Korčuli.


UVJETI: VSS završen medicinski fakultet , položen stručni ispit, odobrenje za samostalni rad.

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

– životopis
– preslik diplome
– potvrda HZMO-elektronički zapis
– preslik odobrenja za samostalni rad
– preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu

Napomena: Poslodavac osigurava smještaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave na adresu Dom
zdravlja Korčula, Ulica 57. k.b.r 5, Korčula (s naznakom „za javni natječaj – prijem u radni odnos“).
Za detaljnije informacije kontakt telefon 020/711-660 ili 098 997 9970.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

DOM ZDRAVLJA KORČULA