Natječaj za prijem u radni odnos – tajnica ravnatelja

June 24, 2019 Off By DZ Korcula

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula, ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

– 1 tajnik/ica ravnatelja, na neodređeno vrijeme, za rad u Korčuli.

Uvjeti: VŠS (prvostupnik/ica) upravnog, pravnog ili ekonomskog smjera, 1 godina radnog iskustva.

Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti:

– životopis

– preslik osobne iskaznice

– preslik diplome

– potvrdu HZMO-a – elektronički zapis.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu: Dom zdravlja Korčula, Ulica 57 br. 5, Korčula, s naznakom: »Za javni natječaj – prijem u radni odnos«.

Kandidati koji dostave potpune i pravovremene prijave bit će pozvani na razgovor prije odluke o odabiru. Ako kandidat ne dođe na razgovor, smatra se da je povukao prijavu. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Dom zdravlja Korčula zadržava pravo ne odabrati nijednog kandidata.

Za detaljnije informacije kontaktni telefon: (020) 711-660 ili (098) 997-9970.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni sukladno propisima.

Dom zdravlja Korčula