NATJEČAJ za prijem u radni odnos – Vozač u sanitetskom prijevozu

September 13, 2018 Off By DZ Korcula

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

 

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

“- 1 vozač motornog vozila (SSS/KV) na određeno vrijeme za rad u sanitetskom prijevozu u Korčuli”

 

Korčuli

UVJETI:  SSS/KV vozač motornog vozila, 1 godina iskustva, vozačka dozvola B kategorije

 

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

–     preslik osobne iskaznice

–          životopis

–          preslik svjedodžbe

–          potvrda HZMO-elektronički zapis

–          preslik vozačke dozvole

 

Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim Novinama na adresu Dom zdravlja Korčula, Ulica 57. k.b.r 5, Korčula (s naznakom za javni natječaj – prijem u radni odnos).

 

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 81/2018 12. rujna 2018. godine.

 

Kandidati koji dostave potpune i pravovremene prijave biti će pozvani na razgovor prije odluke o odabiru.  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Dom zdravlja Korčula zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata.

 

Za detaljnije informacije kontakt telefon 020/711-660 ili 098 997 9970.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni sukladno propisima.

 

DOM ZDRAVLJA KORČULA