Natječaj za Radno mjesto ‘Kućni majstor’

August 30, 2013 Off By DZ Korcula

 

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

 

N A T J E Č A J

za :

 • radno mjesto: kućni majstor
 • 1 izvršitelj (mjesto rada Korčula) radni odnos zasniva se na određeno vrijeme

Uvjeti:

 • SSS (III ili IV stupanj, prednost ) tehničkog smjera ( prednost električar, elektroničar )
 • Položen ispit za ložača centralnog grijanja ( LCG)
 • U slučaju da odabrani kandidat nema položen ispit za LCG dužan ga je položiti u roku od 5 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa
 • Jedna (1) godina radnog iskustva

 

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

 

 • Životopis ; poželjna preporuka prethodnog poslodavca
 • preslik svjedodžbe o završenoj srednjom školi
 • preslik potvrde o položenom ispitu za ložača centralnog grijanja – ukoliko ga posjeduje
 • preslik domovnice
 • preslik radne knjižice ili Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO

 

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim Novinama na adresu Dom zdravlja Korčula, Ulica 57. k.b.r 5, Korčula (s naznakom za javni natječaj – prijem u radni odnos).

 

Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

O rezultatima natječaja kandidat će biti obaviješten u zakonskom roku.

 

  

U Korčuli,  29.Kolovoza 2013.g.