Natječaj za radno mjesto ‘Stručni savjetnik za pravne, kadrovske i opće poslove’

April 30, 2018 Off By DZ Korcula

Na temelju 34. Statua Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja Korčula raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

 

1. Stručni savjetnik za pravne, kadrovske i opće poslove (m/ž) – 1 izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca, mjesto rada u Korčuli.

 

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

– Pravni fakultet, VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i

diplomski sveučilišni studij pravne struke

– 1 godine radnog iskustva na pravnim poslovima

– poznavanje rada na računalu

 

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

– zamolba

– životopis

– preslika diplome o završenom sveučilišnom studiju

– potvrda HZMO- elektronički zapis

– preslika osobne iskaznice

 

 

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu Dom zdravlja Korčula, Ulica 57. k.b.r 5, Korčula (s naznakom „za javni natječaj – prijem u radni odnos“).

 

 

Za detaljnije informacije kontakt telefon 020/711-660.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.