Natječaj za medicinske sestre

April 22, 2013 Off By Administrator

 

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

 

N A T J E Č A J

za pijem u radni odnos:

 

1. Medicinska sestra u sanitetskom prijevozu – 1 izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

2. Medicinska sestra u ambulanti obiteljske medicine – 1 izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme

3. Medicinska sestra – 1 izvršitelj, rad na određeno vrijeme zbog

privremeno odsutnog radnika

 

UVJETI: SSS medicinskog smjera, položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva, odobrenje za samostalni rad

 

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

 

  • životopis
  • preslik svjedodžbe
  • preslik domovnice
  • preslik radne knjižice
  • preslik odobrenja za samostalni rad
  • preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim Novinama na adresu Dom zdravlja Korčula, Ulica 57. k.b.r 5, Korčula (s naznakom za javni natječaj – prijem u radni odnos).

 

Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

O rezultatima natječaja kandidat će biti obaviješten u zakonskom roku.

 

 

DOM ZDRAVLJA KORČULA