Natječaj za prijem u radni odnos

September 9, 2019 Off By DZ Korcula

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

 

N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos

1) 1 doktor medicine, na neodređeno vrijeme, za rad u ambulanti opće/obiteljske medicine u Korčuli

2) 1 medicinska/i sestra/tehničar, na određeno vrijeme, zamjena za odsutne radnike, za rad u Korčuli

3) 1 vozač, na određeno vrijeme, zamjena za odsutne radnike, za rad u Korčuli

UVJETI:

 Ad 1) VSS doktor medicine, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad

 Ad 2) SSS medicinska/i sestra/tehničar, 1. god. iskustva, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad (u slučajevima kad je kandidat/kinja završio srednju medicinsku školu u trajanju od 5 godina nije dužan imati položeni stručni ispit i 1 godinu radnog iskustva, već samo odobrenje za samostalan rad)

 Ad 3) SSS/KV vozač motornog vozila, 1 godina iskustva, vozačka dozvola B kategorije

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:
– životopis
– preslik osobne iskaznice
– preslik svjedodžbe/diplome
– potvrda HZMO-elektronički zapis
– preslik odobrenja za samostalni rad (za ad 1 i 2)
– preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu (za ad 1 i 2 za one koji su u obvezi)

Dom zdravlja Korčula sufinancira smještaj za radna mjesta ad 1 i 2.

Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim Novinama na adresu Dom zdravlja Korčula, Ulica 57 br. 5, Korčula s naznakom za javni natječaj – prijem u radni odnos. (Ovaj oglas objavljen je u Narodnim novinama br 84/19 od 6. rujna 2019. godine.)

Kandidati koji dostave potpune i pravovremene prijave biti će pozvani na razgovor prije odluke o odabiru. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Dom zdravlja Korčula zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata.

Za detaljnije informacije kontakt telefon 020/711-660 ili 098/997-9970.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni sukladno propisima.