Obavijest o ispravku ponudbene dokumentacije

February 7, 2014 Off By DZ Korcula

T R O Š K O V N I K   Ispravak

OBAVIJEST O ISPRAVKU PONUDBENE DOKUMENTACIJE

U PREDMETU NABAVE -NABAVA MEDICINSKI ROBA ZA JEDNOGODIŠNJI POTREBA  JN/1-2014

U Elektroničnom oglasniku javne nabave 4. veljače 2014. godine objavljen je ispravak Dokumentacije za nadmetanje u dijelu dokumentacije III TROŠKOVNIK, broj objave: 2014/S 014-0005162.

U Elektroničnom oglasniku javne dana 7. veljače 2014. godine objavljen je drugi ispravak Dokumentacije za nadmetanje u dijelu dokumentacije III TROŠKOVNIK, broj objave: 2014/S 014-0006069