Obavijest o novim lokacija pojedinih ambulanta i službi Doma zdravlja

January 25, 2015 Off By DZ Korcula

IMAG0074Cijenjene pacijentice, cijenjeni pacijenti, kao što vam je poznato, u tijeku je adaptacija i rekonstrukcija zgrade Doma zdravlja u Korčuli. U narednom razdoblju, predvidivo 6 mjeseci, Dom zdravlja u Korčuli će raditi u otežanim uvjetima budući da će biti potrebno premjestiti dio ambulanti i službi koje rade u Domu zdravlja kako bi se radovi mogli izvoditi. U skladu s dinamikom radova mijenjati će se rasporedi rada ambulanti i službi Doma zdravlja, a neke će ambulante i službe raditi na alternativnim lokacijama. Dom zdravlja će učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi poremećaji u radu bili što manji, te kako bi svi mogli ostvariti svoje pravo na zdravstvenu zaštitu.

U tablici ispod teksta se nalaze nove lokacije ambulanti i službi koje su premještene. Ambulante islužbe koje nisu u navedenoj tablici rade na starim lokacijama.

Tijekom izvođenja radova doći će ponovnog premještanja ambulanti i službi, o čemu ćete biti naknadno obavješteni.

Molimo za strpljenje i razumijevanje dok traju radovi. O svim promjenama biti ćete izvještavani putem web stranice Doma zdravlja i putem sredstava javnog informiranja.

Po završetku radova sama zgrada će biti znatno funkcionalnija, te će se prilagoditi suvremenim standardima koji će omogućiti kvalitetniju skrb i ugodniji boravak pacijentima i osoblju Doma zdravlja.

U privitku u PDF-u Nove lokcije pojedinih ambulanta i službi Nove lok amb slizbi