Obavijest o početku rada Turističkih ambulanti

July 10, 2013 Off By DZ Korcula

 

 DOM ZDRAVLJA KORČULA   20261  KORČULAUl. 57  k.b. 5
 

 

 

Centrala:

Ured ravnatelja:

Računovodstvo

Fax:

E-mail:

 020/711-137020/711-660020/711-560020/711-700

dz-korcula@du.t-com.hr

     
  URED RAVNATELJA Naš znak:   1153/13

Vaš znak:

Datum:   8. srpnja  2013.god.

            www:      dom-zdravlja-korcula.hr

                       

PREDMET:  Obavijest o početku rad turističkih timova u vremenu od 8. srpnja do                              31. kolovoza 2013. godine

 

 

Od 8. srpnja 2013. godine u Domu zdravlja Korčula započinju raditi turistički timovi i to:

–         u ambulanti U Korčuli rade 2 turistička tima i to u jutro od 8 – 15 i popodne od 15 – 22h

–         u ambulanti u Orebiću radi 1 tim i to dvokratno ujutro od 9 – 13 i popodne od 18 – 22h

–         u ambulanti u Trpnju radi 1 tim i to u suprotnoj smjeni od liječnika obiteljske medicine, odnosno ujutro od 8 – 14 sati, a popodne od 16 – 22h

 

Turistički timovi rade radnim danom, te subotom i nedjeljom prema Rasporedu rada turističkih ambulanti ( Vidi u rubriku  Rasporedi rada  – desno )

 

                                                                                                  R A V N A T E L J

                                                                                             Sebastijan Fabris, dr.med.