OBAVIJEST O RADU PSIHIJATRIJSKE AMBULANTE

March 26, 2020 Off By DZ Korcula

Obavještavamo Vas da će psihijatrijska ambulanta Biljana Backović – Rudan, dr. med., spec. psihijatar komunikaciju i rješavanje zdravstvenih problema obavljati prvenstveno telefonski, putem SMS-a ili korištenjem drugih sredstava komunikacije od 08-14 h. Za hitne slučajeve dr. Rudan će biti dostupna 24 sata. Kontakt broj: 098/180-7050.

Dom zdravlja Korčula