Obavijest pacijentima

August 29, 2018 Off By DZ Korcula

Obaviještavaju se pacijenti da s danom 22. kolovoza 2018. godine Dom zdravlja Korčula preuzima tim obiteljske medicine dr. Lize Čurčić, budući da dr. Čurčić s danom 21. kolovoza 2018. godine odlazi u mirovinu.

Nositelj tima nakon preuzimanja biti će dr.Valentina Tadic Guzina, a ambulanta će raditi na istom mjestu i u istom rasporedu kao do sada.

Dosadašnju ambulantu i pacijente dr. Tadic-Guzina preuzima dr. Bhandari.  

R A V N A T E L J

Sebastijan Fabris, dr. med. v.r.