Odluka o dodjeli stipendije

November 9, 2012 Off By Administrator
Odluka o dodjeli stipendije

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula, dana 30.listopada 2012. godine

v.d. ravnateljica Doma zdravlja Korčula donosi

ODLUKU

o dodjeli studenskog kredita

  1. Dom zdravlja Korčula dodjeljuje studenski kredit Rudolfu Radojkoviću iz Lovišta, Lovište 280 (OIB:68392949809), koji je u akademskoj godini 2012/13 upisao treću godinu studija Medicine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu kao redovni student.
  2. Iznos studenskog kredita je 1.000 kn mjesečno, koji će Dom zdravlja imenovanom tokom godine uplaćivati u 12 obroka do završetka studija medicine, počevši od 1. listopada 2012. godine.
  3. Dom zdravlja Korčula i Rudolf Radojković sklopit će Ugovor o međusobnim pravima i obvezama vezano uz korištenje odobrenog studenskog kredita.
  4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

____________________________________________________________

Upravno vijeće Doma zdravlja Korčula na sjednici održanoj 26. rujna 2012. godine donijelo je Odluku da Dom zdravlja Korčula dodijeli jedan studenski kredit u iznosu od 1.000 kn. mjesečno studentu koji u akademskoj godini 2012/13 upiše treću ili četvrtu godinu studija Medicine na Medicinskom fakultetu kao redovni student.

Na javni Natječaj za dodjelu studenskog kredita zaprimljena je jedna ponuda i to ponuda Rudolfa Radojkovića iz Lovišta. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, koju je imenovani priložio, utvrđeno je da je imenovani u akademskoj godini 2012/2013 upisao treću godinu studija Medicine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, da ima prosjek ocjena prve i druge godine 3,56, te da je hrvatski državljani i da nije korisnik neke druge stipendije ili studenskog kredita.

Kako imenovani ispunjava sve uvjete iz objavljenog Natječaja donijela sam Odluku kao u dispozitivu.

V.d. Ravnateljice

Sandra Pecotić Jeričević, dr.med.spec.fizijatar

____________________________________________________________

Vezana vijest: Natječaj za stipendiju