Odluka o prodaji rabljenih vozila prikupljanjem pisanih ponuda

February 18, 2019 Off By DZ Korcula

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja donosi

ODLUKU O
PRODAJI RABLJENIH VOZILA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

I. Prodaju se rabljenih vozila u vlasništvu Doma zdravlja Korčula javnom prodajom, prikupljanjem pisanih ponuda i odabirom najpovoljnijeg ponuđača.

II. Predmet prodaje su:

a) vozilo za sanitetski prijevoz (vrsta vozila M1), VW Transporter 2.5 TDI; godina proizvodnje 2002.; snaga motora: 75 kW; ispravno,  prijeđeno 555.950 km;
početna cijena s PDV-om: 18.000,00 kn.

b) vozilo za sanitetski prijevoz (vrsta vozila M1), Citroen Jupmer 2.8 HDI; godina proizvodnje 2004.; snaga motora: 94 kW; ispravno; prijeđeno 433.300 km;
početna cijena s PDV-om: 9.000,00 kn.

Predmetna vozila mogu se razgledati u Doma zdravlja Korčula u Korčuli, Ulica 57 broj 5, od dana objave oglasa uz prethodnu najavu na mobitel 099/253-1047.

III. Uvjeti prodaje:

1. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena, a prodaja se vrši po načelu «viđeno-kupljeno» što isključuje pravo kupca na naknadne prigovore u pogledu kvalitete i skrivenih mana. Ponude ispod početne cijene neće se razmatrati.

2. Pisane ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama na adresu: Dom zdravlja Korčula, Ulica 57 broj 5, najkasnije do 1. ožujka 2019. godine do 12,00 sati s naznakom «PONUDA ZA VOZILA – NE OTVARAJ». U ponudi se obvezno navode: osnovni podaci o podnositelju ponude, (ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, adresa, kontakt) naziv vozila za koji se natječe sa oznakom a ili b, ponuđena cijena.

3. Kupac snosi sve troškove vezane za odvoz kupljenog vozila i prijenos prava vlasništva. Kupoprodajnu cijenu kupac je obvezan platiti najkasnije u roku 8 dana od dana izdavanja računa za vozilo. Ako kupac u tom roku ne plati cijenu smatra se da je odustao od kupnje, a Ugovor će se sklopiti sa sljedećim ponuditeljem čija ponuda zadovoljava uvjete prodaje.

4. Prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu ponudu

IV. Ova Odluka će se objaviti na oglasnim pločama Doma zdravlja Korčula i grada Korčule, te na web stranici Doma zdravlja Korčula, a stupa na snagu danom donošenja.

R A V N A T E LJ
Sebastijan Fabris, dr. med.