Obiteljska medicina

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE

Ivan Marić, dr. med.

Adresa: Ulica Kralja Tomislava 22, OREBIĆ
Telefon: 20/671-520

Nositelj tima: Ivan Marić, dr. med.
Medicinska sestra: Dragica Grljušić
Radno vrijeme: prema mjesečnom rasporedu rada

 

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE

Jadranka Okmažić – Senta, dr. med.

Adresa: Ulica Kralja Tomislava 22, OREBIĆ

Telefon: 020/714-009

Nositelj tima: Jadranka Okmažić Senta, dr. med.

Medicinska sestra: Irena Šaić

Radno vrijeme: prema mjesečnom rasporedu rada

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE

Ivo Mrčić, dr. med.
Adresa: Ulica Kralja Tomislava 22, OREBIĆ

Telefon: 020/713-410
Nositelj tima: Ivo Mrčić, dr. med.
Medicinska sestra: Jasna Zovko
Radno vrijeme: prema mjesečnom rasporedu rada