Obiteljska medicina

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE

Damir Polić, dr. med.

Adresa: Ulica Kralja Tomislava 22, OREBIĆ
Telefon: 020/713-062

Nositelj tima: Damir Polić, dr. med.
Medicinska sestra: Mara Anić
Radno vrijeme: prema mjesečnom rasporedu rada

 

 

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE

Jadranka Okmažić – Senta, dr. med.

Adresa: Ulica Kralja Tomislava 22, OREBIĆ

Telefon: 020/714-009

Nositelj tima: Jadranka Okmažić Senta, dr. med.

Medicinska sestra: Irena Šaić

Radno vrijeme: prema mjesečnom rasporedu rada

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE

Ivo Mrčić, dr. med.
Adresa: Ulica Kralja Tomislava 22, OREBIĆ

Telefon: 020/713-410
Nositelj tima: Ivo Mrčić, dr. med.
Medicinska sestra: Jasna Zovko
Radno vrijeme: prema mjesečnom rasporedu rada