Specijalističke ambulante

PSIHIJATRIJSKA ORDINACIJA
Biljana Backović – Rudan, dr. med., spec. psihijatar
Adresa: Ulica Kralja Tomislava 22,  OREBIĆ
Telefon: 020/718-035
Nositelj tima: Biljana Backović – Rudan, dr. med., spec. psihijatar
Medicinska sestra: Ana Marija Radović 

OBAVIJEST O RADU PSIHIJATRIJSKE AMBULANTE DR. BILJANE BACKOVIĆ RUDAN

 

INTERNISTIČKA ORDINACIJA
Paula Botica, dr. med., spec. internist
Adresa: Ulica Kralja Tomislava 22, OREBIĆ
Nositelj tima: Paula Botica, dr. med., spec. internist
Radno vrijeme: utorak

 

GINEKOLOŠKA ORDINACIJA
Kristo Cebalo, dr. med., spec. ginekologije i opstetricije
Adresa: Ulica Kralja Tomislava 22, OREBIĆ
Nositelj tima: Kristo Cebalo, dr. med., spec. ginekologije i opstetricije

Radno vrijeme: srijeda 07:00 – 14:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIZIKALNA TERAPIJA
Adresa: Ulica Kralja Tomislava 22, OREBIĆ 
Telefon: 020/714-456
Fizioterapeut: Orsat Žitković, bacc. physioth.

Radno vrijeme:

ponedjeljak – petak  07:00 – 15:00

 

 

ORDINACIJA FIZIKALNE I RAHABILITACIJSKE MEDICINE

Sandra Pecotić – Jeričević, dr. med., spec. fizijatar

Adresa: Ulica Kralja Tomislava 22, OREBIĆ

Nositelj tima: Sandra Pecotić – Jeričević, dr. med., spec. fizijatar

Medicinska sestra: Mirjana Bajić

Radno vrijeme:

utorak i petak  07:00 – 15:00 (rad s pacijentima 07:30 – 13:30)

osim četvrtog petka u mjesecu