Patronaža -Informacije

PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Cilj patronažne zdravstvene zaštite je pružiti zdravstvenu zaštitu korisnicima izvan zdravstvenih ustanova (u njihovim domovima), poticati ih na očuvanje i unapređenje zdravlja, prevenciju bolesti i ozljeda. Usmjerena je na promicanje i očuvanje zdravlja te sprečavanje bolesti kod novorođenčadi, dojenčadi, žena osobito za vrijeme trudnoće i babinja, starijih i nemoćnih osoba, osoba s povećanim potrebama zbog duševnog ili tjelesnog oštećenja, rizičnog ponašanja i loših životnih navika.

 

Patronažna sestra za područje grada Korčule i općine Lumbarda: Kristina Duka, bacc. med. techn., Anamarija Židić, bacc. med. techn.
Patronažna sestra za područje općine Orebić: Franica Rusković, bacc. med. techn. 
Patronažna sestra za područje općine Trpanj i mjesto Kuna: Ivana Radović, bacc. med. techn.