Pedijatrijska ambulanta

PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA DOM ZDRAVLJA KORČULA

Marija Slavić, dr. med., spec. pedijatar

Adresa: Ulica 57. k.br.5 KORČULA
Telefon: 020/715-469
Nositelj tima: Marija Slavić, dr. med., spec. pedijatar
Medicinska sestra: Darinka Simoni, bacc. med. techn

Radno vrijeme: prema mjesečnom rasporedu rada

RASPORED RADA TIMA MARIJE SLAVIĆ PROSINAC 2020