Plan Javne nabave Doma zdravlja Korčula za 2012. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi /NN br.110/07. i 146/09./ ravnatelj Doma zdravlja u Korčuli Josip Podbevšek, dr. med. spec.urolog donosi:

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2012. GODINU

PREDMET NABAVE I
BROJČANE OZNAKE
CPV NOMENKLATURE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PROCIJENJENA VRIJEDNOST
NABAVE
(vrijednost bez PDV-a)
IZVOR PLANIRANIH SREDSTAVA
(proračuni Grada i Ministarstva zdravlja HR; vlastita sredstva) Proračun DNŽ
VRSTA POSTUPKA
Javne nabave
SKLAPA
LI SE UGOVOR
ILI OKVIRNI
SPORAZUM
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
JAVNE
NABAVE
PLANIRANO
TRAJANJE
UGOVORA O
JAVNOJ NABAVI
ILI OKVIRNOG
SPORAZUMA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Digitalni 2-kanalni EMG/EP mjerni sustav33121300-7 J/N 1/12

133.186,99

Proračun DNŽ Otvoreni postupak Ugovor o javnoj nabavi

Travanj

Digitalni EEG sustavs videom i stanicom za pregled, analizu i ispis EEG-a

33121100-5

J/N2/12

171.853,66

Proračun DNŽ Otvoreni postupak Ugovor o javnoj nabavi

Travanj

Sanitetsko vozilo J/N3/12

186.991,87

Proračun DNŽ Otvoreni postupak Ugovor o javnoj nabavi

Svibanj

Aparat za hemodijalizu J/N4/12

97.560,98

Proračun DNŽ Otvoreni postupak Ugovor o javnoj nabavi

Svibanj

Potrošni materijal za hemodijalizu

33181200-4

J/N5/12

730.000

Vlastita sredstva Otvoreni postupak Ugovor o javnoj nabavi

Kolovoz

1 godina
Nemedicinski potrošni materijal 33141000-1 J/N6/12

118.000

Vlastita sredstva Otvoreni postupak Ugovor o javnoj nabavi

Kolovoz

1 godina
Lijekovi244000000-0 J/N7/12

355.000

Vlastita sredstva Otvoreni postupak Ugovor o javnoj nabavi

Kolovoz

1 godina
Električna energija09310000-5 J/N8/12

239.837,40

Vlastita sredstva Otvoreni postupak Ugovor o javnoj nabavi

Prosinac

1 godina
Plin09122200-2 J/N9/12

114.634,15

Vlastita sredstva Direktna pogodba Komercijalni ugovor
Zubni RTg aparat 33124210-0 B/N 10/12

20.325,20

Proračun DNŽ Bagatelna nabava Komercijalni ugovor

Lipanj

Patronažno vozilo34110000-1 B/N 11/12

56.910,57

Proračun DNŽ Bagatelna nabava Komercijalni ugovor

Lipanj

Potrošni materijal za Stomatologiju

33141800-8

B/N 12/12

40.650,41

Vlastita sredstva Bagatelna nabava Komercijalni ugovor

Siječanj

1 godina
Potrošni materijal za Radiologiju

33124000-5

B/N 13/12

44.715,45

Vlastita sredstva Bagatelna nabava Komercijalni ugovor

Siječanj

1 godina
Uredski materijal22800000-8 B/N 14/12

60.162,60

Vlastita sredstva Bagatelna nabava Komercijalni ugovor

Siječanj

1 godina
Sredstva za čišćenje39831300-9 B/N 15/12

26.829,27

Vlastita sredstva Bagatelna nabava Komercijalni ugovor

Siječanj

1 godina
Lož ulje09000000-3 B/N 16/12

23.577,24

Vlastita sredstva Bagatelna nabava Komercijalni ugovor

Siječanj

1 godina
Radna odjeća18110000-3 B/N 17/12

20.325,20

Vlastita sredstva Bagatelna nabava Komercijalni ugovor

Siječanj

1 godina
Fiksni telefoni64210000-1 B/N 18/12

68.699,19

Vlastita sredstva Bagatelna nabava Komercijalni ugovor

Siječanj

1 godina
Mobilni telefoni64212000-5 B/N 19/12

29.593,50

Vlastita sredstva Bagatelna nabava Komercijalni ugovor

Siječanj

1 godina
Održavanje računalne opreme 302360000-2

 

B/N 21/12

24.390,24

Vlastita sredstva Bagatelna nabava Komercijalni ugovor

Siječanj

1 godina
Održavanje računalnih programa7224000-9 B/N 22/12

26.504,07

Vlastita sredstva Bagatelna nabava Komercijalni ugovor

Siječanj

1 godina
Premije osiguranja imovine 663362100-5 B/N23/12

69.000

Vlastita sredstva Bagatelna nabava Komercijalni ugovor

Siječanj

1 godina

 

U Korčuli, 24. listopada 2011. Ravnatelj:

Josip Podbevšek, dr.med.spec.urolog

 

OBAVIJEST O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

 

Temeljem članka 5c. Zakona o javnoj nabavi u cilju sprječavanja sukoba interesa u području javne nabave obavještavamo da ravnatelj Doma zdravlja Korčula Josip Podbevšek,dr.med.spec.urolog ne obavlja upravljačku djelatnost nije je vlasnik poslovnih udjela koji se spominju u gore navedenom članku 5.c Zakona o javnoj nabavi.

Temeljem članka 5c. Zakona o javnoj nabavi u cilju sprječavanja interesa u području javne nabave obavještavamo da zamjenik ravnatelja Darko Bakarić, kojemu je ravnatelj Doma zdravlja Korčula prenio ovlaštenje za provedbu postupaka javne nabave, ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela koji se spominju u gore navedenom članku 5c. Zakona o javnoj nabavi.