PRODAJA RABLJENOG VOZILA

January 27, 2023 Off By DZ Korcula

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja donosi

ODLUKU O
PRODAJI RABLJENOG VOZILA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

I. Prodaju se rabljenih vozila u vlasništvu Doma zdravlja Korčula javnom prodajom, prikupljanjem pisanih ponuda i odabirom najpovoljnijeg ponuđača.

II. Predmet prodaje je: vozilo za sanitetski prijevoz (vrsta vozila M1); Citroen C8 2.2 hdi; godina proizvodnje 2005.; snaga motora: 94 kW; prijeđeno 402655 km;

Najniža cijena s PDV-om: 500,00 eur.

Predmetno vozilo može se razgledati u Domu zdravlja Korčula u Korčuli, Ulica 57 broj 5, od dana objave oglasa uz prethodnu najavu na mobitel 099/253-1047.

III. Uvjeti prodaje:

1. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena, a prodaja se vrši po načelu «viđeno-kupljeno» što isključuje pravo kupca na naknadne prigovore u pogledu kvalitete i skrivenih mana. Ponude ispod najniže cijene neće se razmatrati.

2. Pisane ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama na adresu: Dom zdravlja Korčula, Ulica 57 broj 5, najkasnije do 3. veljače 2023. godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostave, s naznakom «PONUDA ZA VOZILA – NE OTVARAJ». U ponudi se obvezno navode: osnovni podaci o podnositelju ponude, (ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, OIB, adresa, kontakt) i ponuđena cijena.

3. Kupac snosi sve troškove vezane za odvoz kupljenog vozila i prijenos prava vlasništva. Kupoprodajnu cijenu kupac je obvezan platiti najkasnije u roku 8 dana od dana izdavanja računa za vozilo. Ako kupac u tom roku ne plati cijenu smatra se da je odustao od kupnje, a Ugovor će se sklopiti sa sljedećim ponuditeljem čija ponuda zadovoljava uvjete prodaje.

4. Prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu ponudu

IV. Ova Odluka će se objaviti na oglasnim pločama Doma zdravlja Korčula i grada Korčule, te na web stranici Doma zdravlja Korčula, a stupa na snagu danom donošenja.