Radno vrijeme specijalističkih ambulanti

September 7, 2012 Off By Administrator
Radno vrijeme specijalističkih ambulanti

Kako zbog godišnjih odmora, stručnih usavršavanja, bolovanja, kao i ostalih nepredvidivih razloga može tijekom mjeseca doći do promjena u rasporedu rada, koje se neće dnevno mijenjati, molimo pacijente da telefonski provjere da li je došlo do određenih promjena u rasporedu rada. Dnevni raspored rada svih ambulanti u Domu zdravlja možete dobiti i na telefon: 020/711-137.

RADNO VRIJEME AMBULANTI DENTALNE MEDICINE,
SPECIJALISTIČKIH AMBULANTI I LABORATORIJA

—————————————————————————–

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Lovro Krstulović, dr.med.dent.
Telefon: 020/711-016
PO 12,00 – 19,30
UT 7,00 – 14,30
SR 7,00 – 14,30
ČE 12,00 – 19,30
PE 7,00 – 14,30
Prva subota u mjesecu radna 7,00 – 14,30

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Denis Kaštelan, dr.med.dent.
Telefon: 020/715-517
PO 7,00 – 14,30
UT 12,00 – 19,30
SR 7,00 – 14,30
ČE 12,00 – 19,30
PE 7,00 – 14,30
Druga subota u mjesecu radna 7,00 – 14,30

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Tihana Botica, dr.med.dent
Telefon: 020/716 -571
PO 12,00 – 19,30
UT 7,00 – 14,30
SR 12,00 – 19,30
ČE 7,00 – 14,30
PE 7,00 – 14,30
Treća subota u mjesecu radna 7,00 – 14,30

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Marina Didović, dr.med.dent.
Telefon: 020/831-038
PO 12,00 – 19,30
UT 7,00 – 14,30
SR 7,00 – 14,30
ČE 12,00 – 14,30
PE 7,00 – 14,30
Prva subota u mjesecu radna 7,00 – 14,30

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Merlyn Borić,dr. med. dent.
Telefon: 020/714-233
U parne dane u mjesecu ambulanta radi u
jutro od 7,00 – 14,30, a u neparne dane radi popodne od 12-19,30

Treća subota u mjesecu je radna 7,00 – 14,30

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Dijana Koval,dr.med. dent.
Telefon: 020/714-190
U parne dane u mjesecu ambulanta radi popodne
od 13,00 – 20,30, a u neparne dane radi ujutro od 7,00 – 14,30
Prva subota u mjesecu je radna 7,00 – 14,30

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Gordana Paić Karega,dr.med.dent.
Telefon: 020/ 743-447
PO 12,00 – 19,30
UT 7,00 – 14,30
SR 7,00 – 14,30
ČE 7,00 – 14,30
PE 7,00 – 14,30
Prva subota u mjesecu radna 7,00 – 14,30

SPECIJALISTIČKA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA
Kristo Cebalo,dr.med.spec.ginekologije i opstetricije
Telefon: 020/711-982
PO 13,00 – 21 Korčula
UT 7 – 15 Korčula
SR 1. i 3. u mjesecu 7,00 – 15 Orebić, a ostale srijede u mjesecu u Korčuli
ČE 7,00 – 15 Korčula
PE 7,00 – 15 Korčula

PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA
Marija Slavić, dr.med.spec.pedijatar
Telefon: 020/715-469
PO,UT, SR, PE 7,00-14,30
ČE 13,00 – 20,30
Prva subota u mjesecu 7,00-14,30

ORDINACIJA MEDICINE RADA
Margareta Paunović, dr.med.spec.medicine rada
Telefon: 020/716-752
PO 13,00 – 15,00
UT 8,00 – 10,00

ORDINACIJA INTERNE MEDICINE
Prim.dr. Davor Podbevšek, spec. internist
Paula Botica, dr.med.spec.internist
Telefon: 020/716-562
PO,UT, SR, ČE, PE 7,00 – 15,00
Prvi i treći četvrtak u mjesecu Paula Botica,dr.med.spec.internist radi u Orebiću od 7,00-15
Prvi i treći utorak u mjesecu Paula Botica,dr.med.spec.internist radi u Blatu od 7,00-15
Drugi i četvrti utorak u mjesecu Paula Botica,dr.med.spec.internist radi u V.Luci od 7,00 -15

UROLOŠKA ORDINACIJA
Josip Podbevšek, dr.med.spec.urolog
Telefon: 020/711-971
PO ,UT ,SR ,ČE ,PE 7,00 – 11,00

NEUROLOŠKA ORDINACIJA
Davor Jurišić,dr.med.spec.neurolog
Telefon: 020/715-660
PO 7,00 – 15,00 u ambulanti u Orebiću
SR 13,00 – 21,00
UT, ČE ,PE 7,00 – 15,00

PSIHIJATRIJSKA ORDINACIJA
Biljane Backović Rudan, dr.med.spec.neuropsihijatar
Telefon: 020/713-400
PO 8,00 – 13,00 ambulanta Blato
PO 14,00 – 19,00 ambulanta Vela Luka
UT 7,00 – 15,00 ambulanta Korčula
SR 7,00 – 15,00 ambulanta Orebić
ČE 7,00 – 15,00 ambulanta Korčula
PE 7,00 – 15,00 ambulanta Orebić (ne radi s pacijentima)

ORDINACIJA FIZIKALNE I REHABILITACIJSKE MEDICINE
Sandra Pecotić Jeričević,dr.med.spec.fizijatar
Telefon: 020/711-279
PO, SR, ČE 7,00 – 15,00
UT, PE 7,00 – 15,00 ambulanta Orebić
Četvrti petak u mjesecu rad u Smokvici 7,00 – 15,00

AMBULANTA ZA FIZIKALNU TERAPIJU
Nikolina Lipanović, Erika Poljak, Dinko Steka
Telefon: 020/711-279
PO ,UT ,SR ,ČE ,PE 7,00 – 15,00

OREBIĆ
Orsat Žitković, viši. fizioterapeut
Telefon: 714-456
PO,UT,SR,ČE,PE 7,00 – 15,00

AMBULANTA ZA RADIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU
Sebastijan Fabris,dr.med.spec.radiolog
Telefon: 020/716-559
PO, SR,ČE,PE 7,00 – 15,00
UT 13,00 – 21,00

MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ

Jasminka Violić, mag .med. biochem., spec. medicinske biokemije i laboratorijske medicine i
Marina Nadilo, mag.med. biochem.,spec. medicinske biokemije i laboratorijske medicine
Telefon: 020/715-151
PO ,UT ,SR ,ČE ,PE 7,00 – 15,00

CITOLOŠKI LABORATORIJ
Jadranka Podbevšek, dr.med.spec.med.citologije
Telefon: 020/711-701
PO ,UT, SR ,ČE ,PE 7,00 – 15,00