Radno Vrijeme

Radno vrijeme za datum:

     21. 09. 2022.       

KORČULA UJUTRO POSLIJEPODNE
Ordinacije obiteljske (opće) medicine
dr. Tasovac, dr. Peretić, dr. Salečić radi za pacijente dr. Bhandaria
dr. Hajdić, dr. Rkman
Ordinacije dentalne medicine
dr. Krstulović, dr. Kaštelan je odsutan od 19.09. do 23.09.,zamjena je dr. Krstulović
dr. T. Botica
Ortodontska ordinacija
dr. Paić Karega
Pedijatrijska ordinacija
dr. Slavić
Internistička ordinacija
dr. Podbevšek
RTG
radi
Naručivanje za UZV na e-mail: rtg-uzv@dom-zdravlja-korcula.hr ili telefonski utorkom od 17-18 h na 716-559. Naručivanje nije potrebno za klasičnu rendgenografiju, snimanje zubiju (retroalveolarni snimci zubiju), ortopantomografiju, te za mamografiju.
Ginekološka ordinacija
ne radi
Neurološka ordinacija
ne radi
Ordinacija fizikalne i rehabilitacijske medicine
dr. Pecotić Jeričević je odsutna od 21.09. - 27.09.
Psihijatrijska ordinacija
Zakazivanje termina kod dr. Rudan moguće je na kontakt broj: 098/180-7050 radnim danima od 8-14 sati.
Medicina rada
Potrebno je unaprijed zakazati termin. Termin se može zakazati na broj 099 529 4948 radnim danima.
Oftalmološka ordinacija
Pacijenti koji planiraju doći na pregled kod dr. Bosnić u Korčulu se trebaju naručiti na broj 851-251 ponedjeljkom poslijepodne od 13.00 do 21.00, te utorkom i četvrtkom ujutro od 7.00 do 15.00 h.
Ortopedska ordinacija
Pacijenti se javljaju svom liječniku obiteljske medicine kako bi dobili termin za pregled kod ortopeda.
SMOKVICA UJUTRO POSLIJEPODNE
Ordinacija obiteljske (opće) medicine
dr. Radovanović
Ordinacija dentalne medicine
dr. Didović
Ordinacija fizikalne i rehabilitacijske medicine
ne radi
OREBIĆ UJUTRO POSLIJEPODNE
Ordinacije obiteljske (opće) medicine
dr. Mrčić, dr. Okmažić Senta
dr. Polić
Ordinacije dentalne medicine
dr. Koval Batkovski
dr. Borić
Internistička ordinacija
ne radi
Ginekološka ordinacija
dr. Cebalo
Ordinacija fizikalne i rehabilitacijske medicine
dr. Pecotić Jeričević je odsutna od 21.09. - 27.09.
Neurološka ordinacija
ne radi
Psihijatrijska ordinacija
Zakazivanje termina kod dr. Rudan moguće je na broj 098/180-7050 radnim danima od 8-14 sati.
TRPANJ UJUTRO POSLIJEPODNE
Ordinacija obiteljske (opće) medicine
dr. Jurišić Sokić
Ordinacija dentalne medicine
dr. Palinić
KUNA UJUTRO POSLIJEPODNE
Ordinacija obiteljske (opće) medicine
dr. Antunović Šiljeg