Radno Vrijeme

Radno vrijeme za datum:

24. 11. 2020.

KORČULA UJUTRO POSLIJEPODNE
Ordinacije obiteljske (opće) medicine
dr. Hajdić, dr. Rkman, dr. Visković je odsutna - zamjena je dr. Peretić u poslijepodnevnoj smjeni
dr. Bhandari, dr. Tasovac, dr. Peretić
Ordinacije dentalne medicine
dr. Botica
dr. Krstulović, dr. Kaštelan
Ortodontska ordinacija
dr. Paić - Karega
Pedijatrijska ordinacija
dr. Slavić
Internistička ordinacija
dr. Podbevšek
RTG
radi
Ginekološka ordinacija
dr. Cebalo
Neurološka ordinacija
Zakazivanje termina na broj: 711-660 radnim danima od 07-15 h
Ordinacija fizikalne i rehabilitacijske medicine
ne radi
Psihijatrijska ordinacija
Zakazivanje termina na broj: 098/180-7050 radnim danima od 08-14 h
Medicina rada
Potrebno je unaprijed zakazati termin. Termin se može zakazati na broj: 716-573 radnim danima od 12:30 do 13:00 h
Oftalmološka ordinacija
ne radi
Ortopedska ordinacija
Prima isključivo naručene pacijente – pacijenti se javljaju svom liječniku obiteljske medicine kako bi dobili termin za pregled kod ortopeda u Korčuli.
SMOKVICA UJUTRO POSLIJEPODNE
Ordinacija obiteljske (opće) medicine
dr. Radovanović
Ordinacija dentalne medicine
dr. Didović
Ordinacija fizikalne i rehabilitacijske medicine
ne radi
OREBIĆ UJUTRO POSLIJEPODNE
Ordinacije obiteljske (opće) medicine
dr. Mrčić, dr. Polić
dr. Okmažić - Senta
Ordinacije dentalne medicine
dr. Borić
dr. Koval-Batkovski
Internistička ordinacija
dr. Botica
Ginekološka ordinacija
ne radi
Ordinacija fizikalne i rehabilitacijske medicine
dr. Pecotić - Jeričević
Neurološka ordinacija
ne radi
Psihijatrijska ordinacija
Zakazivanje termina na broj: 098/180-7050 radnim danima od 08-14 h
TRPANJ UJUTRO POSLIJEPODNE
Ordinacija obiteljske (opće) medicine
radi
Ordinacija dentalne medicine
dr. Sessa
KUNA UJUTRO POSLIJEPODNE
Ordinacija obiteljske (opće) medicine
dr. Tadic - Guzina