Radno Vrijeme

Radno vrijeme za datum:

26. 02. 2021.

KORČULA UJUTRO POSLIJEPODNE
Ordinacije obiteljske (opće) medicine
dr. Peretić, dr. Tasovac je odsutna - zamjena je dr. Peretić, dr. Bhandari je odsutan - zamjena je dr. Peretić
dr. Hajdić, dr. Rkman
Ordinacije dentalne medicine
dr. Botica, dr. Krstulović, dr. Kaštelan
Ortodontska ordinacija
dr. Paić - Karega
Pedijatrijska ordinacija
dr. Slavić
Internistička ordinacija
dr. Botica
RTG
radi
Ginekološka ordinacija
dr. Cebalo
Neurološka ordinacija
Zakazivanje termina na broj: 711-660 radnim danima od 07-15 h
Ordinacija fizikalne i rehabilitacijske medicine
ne radi
Psihijatrijska ordinacija
Zakazivanje termina na broj: 098/180-7050 radnim danima od 08-14 h
Medicina rada
Potrebno je unaprijed zakazati termin. Termin se može zakazati na broj 716-573 ili na 099 529 4948 radnim danima od 12:30 do 13:00 h
Oftalmološka ordinacija
Potrebno je unaprijed zakazati termin. Termin se može zakazati na broj 851-251 ponedjeljkom poslijepodne od 13.00 do 21.00, te utorkom i četvrtkom ujutro od 7.00 do 15.00 h.
Ortopedska ordinacija
Prima isključivo naručene pacijente – pacijenti se javljaju svom liječniku obiteljske medicine kako bi dobili termin za pregled kod ortopeda u Korčuli.
SMOKVICA UJUTRO POSLIJEPODNE
Ordinacija obiteljske (opće) medicine
dr. Radovanović
Ordinacija dentalne medicine
dr. Didović
Ordinacija fizikalne i rehabilitacijske medicine
ne radi
OREBIĆ UJUTRO POSLIJEPODNE
Ordinacije obiteljske (opće) medicine
dr. Okmažić - Senta, dr. Mrčić
dr. Polić
Ordinacije dentalne medicine
dr. Koval - Batkovski, dr. Borić je odsutna - zamjena je dr. Koval - Batkovski
Internistička ordinacija
ne radi
Ginekološka ordinacija
ne radi
Ordinacija fizikalne i rehabilitacijske medicine
dr. Pecotić - Jeričević
Neurološka ordinacija
ne radi
Psihijatrijska ordinacija
Zakazivanje termina na broj: 098/180-7050 radnim danima od 08-14 h
TRPANJ UJUTRO POSLIJEPODNE
Ordinacija obiteljske (opće) medicine
dr. Jurišić - Sokić
Ordinacija dentalne medicine
dr. Sessa
KUNA UJUTRO POSLIJEPODNE
Ordinacija obiteljske (opće) medicine
dr. Tadic - Guzina