Radno Vrijeme

Radno vrijeme za datum:

29. 07. 2021.

KORČULA UJUTRO POSLIJEPODNE
Ordinacije obiteljske (opće) medicine
dr. Peretić, dr. Bhandari, dr. Tasovac
dr. Hajdić, dr. Rkman
Ordinacije dentalne medicine
dr. Botica, dr. Krstulović, dr. Kaštelan
Ortodontska ordinacija
dr. Paić Karega
Pedijatrijska ordinacija
dr. Slavić
Internistička ordinacija
dr. Botica
RTG
radi
Ginekološka ordinacija
dr. Cebalo
Neurološka ordinacija
Zakazivanje termina na broj: 711-660 radnim danima od 07-15 h
Ordinacija fizikalne i rehabilitacijske medicine
dr. Pecotić Jeričević
Psihijatrijska ordinacija
Zakazivanje termina na broj: 098/180-7050 radnim danima od 08-14 h
Medicina rada
Potrebno je unaprijed zakazati termin. Termin se može zakazati na broj 716-573 ili na 099 529 4948 radnim danima od 12:30 do 13:00 h
Oftalmološka ordinacija
Pacijenti koji planiraju doći na pregled kod dr. Bosnić u Korčulu se trebaju naručiti na broj 851-251 ponedjeljkom poslijepodne od 13.00 do 21.00, te utorkom i četvrtkom ujutro od 7.00 do 15.00 h.
Ortopedska ordinacija
Prima isključivo naručene pacijente – pacijenti se javljaju svom liječniku obiteljske medicine kako bi dobili termin za pregled kod ortopeda u Korčuli.
SMOKVICA UJUTRO POSLIJEPODNE
Ordinacija obiteljske (opće) medicine
dr. Radovanović
Ordinacija dentalne medicine
dr. Didović
Ordinacija fizikalne i rehabilitacijske medicine
ne radi
OREBIĆ UJUTRO POSLIJEPODNE
Ordinacije obiteljske (opće) medicine
dr. Polić, dr. Okmažić Senta
dr. Mrčić
Ordinacije dentalne medicine
dr. Koval Batkovski
dr. Borić
Internistička ordinacija
ne radi
Ginekološka ordinacija
ne radi
Ordinacija fizikalne i rehabilitacijske medicine
ne radi
Neurološka ordinacija
ne radi
Psihijatrijska ordinacija
Zakazivanje termina na broj: 098/180-7050 radnim danima od 08-14 h
TRPANJ UJUTRO POSLIJEPODNE
Ordinacija obiteljske (opće) medicine
dr. Jurišić - Sokić
Ordinacija dentalne medicine
dr. Palinić
KUNA UJUTRO POSLIJEPODNE
Ordinacija obiteljske (opće) medicine
dr. je odsutan, zamjena je dr. Jurišić-Sokić u Trpnju