Radno Vrijeme

Radno vrijeme za datum:

09. 07. 2020

KORČULA UJUTRO POSLIJEPODNE
Ordinacije obiteljske (opće) medicine
dr. Rkman, dr. Hajdić je odsutna- zamjena je dr. Rkman
dr. Bhandari, dr. Čupić
Ordinacije dentalne medicine
dr. Botica, dr. Krstulović, dr. Kaštelan
Ortodontska ordinacija
dr. Paić - Karega
Pedijatrijska ordinacija
dr. Slavić
Internistička ordinacija
dr. Podbevšek, dr. Botica
RTG
radi
Ginekološka ordinacija
dr. Cebalo
Neurološka ordinacija
ne radi
Ordinacija fizikalne i rehabilitacijske medicine
dr. Pecotić - Jeričević
Psihijatrijska ordinacija
Zakazivanje termina na broj: 098/180-7050 radnim danima od 07-14 h
Medicina rada
Potrebno je unaprijed zakazati termin. Termin se može zakazati na broj: 716-573 radnim danima od 12:30 do 13:00 h
Oftalmološka ordinacija
Zakazivanje termina na broj: 851-251 ponedjeljkom poslijepodne od 13.00 do 21.00, te utorkom i četvrtkom ujutro od 7.00 do 15.00 h
Ortopedska ordinacija
dr. Vuleta
SMOKVICA UJUTRO POSLIJEPODNE
Ordinacija obiteljske (opće) medicine
dr. Radovanović
Ordinacija dentalne medicine
dr. Didović
Ordinacija fizikalne i rehabilitacijske medicine
ne radi
OREBIĆ UJUTRO POSLIJEPODNE
Ordinacije obiteljske (opće) medicine
dr. Polić, dr. Okmažić - Senta
dr. Mrčić
Ordinacije dentalne medicine
dr. Koval-Batkovski
dr. Borić
Internistička ordinacija
ne radi
Ginekološka ordinacija
ne radi
Ordinacija fizikalne i rehabilitacijske medicine
ne radi
Neurološka ordinacija
ne radi
Psihijatrijska ordinacija
Zakazivanje termina na broj: 098/180-7050 radnim danima od 08-14 h
TRPANJ UJUTRO POSLIJEPODNE
Ordinacija obiteljske (opće) medicine
dr. Jurišić - Sokić
Ordinacija dentalne medicine
dr. Palinić
KUNA UJUTRO POSLIJEPODNE
Ordinacija obiteljske (opće) medicine
dr. Tadic - Guzina