Radno Vrijeme

Radno vrijeme za datum:

30. 03. 2020

KORČULA UJUTRO POSLIJEPODNE
Ordinacije obiteljske (opće) medicine
dr. Hajdić, dr. Rkman
dr. Čupić, dr. Grgić, dr. Bhandari
Ordinacije dentalne medicine
dr. Botica, dr. Kaštelan radi i za pacijente dr. Krstulovića
Ordinacija specijalističke ortodontske ambulante
dr. Paić - Karega
Pedijatrijska ordinacija
dr. Slavić
Internistička ordinacija
dr. Podbevšek
RTG
radi
Ginekološka ordinacija
dr. Cebalo
Neurološka ordinacija
ne radi
Ordinacija fizikalne i rehabilitacijske medicine
dr. Pecotić - Jeričević
Psihijatrijska ordinacija
ne radi
Medicina rada
ne radi
Oftalmološka ordinacija
ne radi
Ortopedska ordinacija
ne radi
SMOKVICA UJUTRO POSLIJEPODNE
Ordinacija obiteljske (opće) medicine
dr. Radovanović
Ordinacija dentalne medicine
dr. Didović
Ordinacija fizikalne i rehabilitacijske medicine
ne radi
OREBIĆ UJUTRO POSLIJEPODNE
Ordinacije obiteljske (opće) medicine
dr. Okmažić - Senta, dr. Polić
dr. Mrčić
Ordinacije dentalne medicine
dr. Borić
dr. Koval - Batkovski
Internistička ordinacija
ne radi
Ginekološka ordinacija
ne radi
Ordinacija fizikalne i rehabilitacijske medicine
ne radi
Neurološka ordinacija
ne radi
Psihijatrijska ordinacija
ne radi
TRPANJ UJUTRO POSLIJEPODNE
Ordinacija obiteljske (opće) medicine
dr. Jurišić - Sokić
Ordinacija dentalne medicine
dr. Palinić
KUNA UJUTRO POSLIJEPODNE
Ordinacija obiteljske (opće) medicine
dr. Tadic - Guzina