Raspored rada – ambulanta Orebić

RASPORED RADA LIJEČNIKA OPĆE MEDICINE

U AMBULANTI OREBIĆ ZA KOLOVOZ (VIII.) 2012.GOD.

Datum

AMBULANTA

od 7 – 14,30 s

AMBULANTA

Od 13,00 – 20,30 s

1.8. SR

1. Dr. Okmažić

2.

1. Dr. Polić

2.8. ČE1. Dr. Polić

2.

1. Dr. Mrčić

3.8. PE

1. Dr. Mrčić

2.

1. Dr. Okmažić

6.8. PO

1. Dr. Polić

2.

1. Dr. Okmažić

7.8. UT

1. Dr. Okmažić

2.

1. Dr. Mrčić

8.8. SR

1. Dr. Okmažić

2. Dr. Mrčić

1. Dr. Polić

9.8.ČE

1. Dr. Mrčić

 

2.

1. Dr. Polić

10.8. PE1. Dr. Polić

2. Dr. Okmažić

1. Dr. Mrčić

 

13.8. PO

1. Dr. Mrčić

2.

1. Dr. Okmažić

14.8. UT1. Dr. Polić

2. Dr. Okmažić

1. Dr. Mrčić

15.8. SR

  16.8. ČE1. Dr. Mrčić

2.

1. Dr. Okmažić

17.8. PE

1. Dr. Okmažić

2.

1. Dr. Polić

20.8. PO

1. Dr. Polić

2. Dr. Okmažić

1. Dr. Mrčić

21.8.UT

1. Dr. Mrčić

 

2. Dr. Okmažić

1. Dr. Polić

22.8.SR

1. Dr. Polić

 

2. Dr. Okmažić

1. Dr. Mrčić

23.8.ČE

1. Dr. Polić

 

2. Dr. Mrčić

1. Dr. Okmažić

24.8.PE

1. Dr. Okmažić

 

2. Dr. Mrčić

1. Dr. Polić

27.8. PO

1. Dr. Polić

2.

1. Dr. Okmažić

28.8. UT1. Dr. Okmažić

2.

1. Dr. Mrčić

29.8.SR

1. Dr. Polić

 

2. Dr. Mrčić

1. Dr. Okmažić

30.8.ČE

1. Dr. Mrčić

 

2. Dr. Okmažić

1. Dr. Polić

31.8.PE

1. Dr. Polić

 

2. Dr. Okmažić

1. Dr. Mrčić

RASPORED rada Rujan 13