Ravnatelj

SEBASTIJAN FABRIS dr.med. – ŽIVOTOPIS

Na sjednici Upravnog vijeća DZ Korčula održanom dana 22. prosinca 2016., za novog Ravnatelja imenovan je Sebastijan Fabris, dr. med. s mandatom u trajanju od sljedeće četiri godine.

Sebastijan Fabris, rođen je 12. lipnja 1970 u Splitu. Djetinjstvo je proveo u Korčuli, gdje je završio osnovno obrazovanje. Srednje zdravstveno obrazovanje, smjer sanitarno – laboratorijski tehničar, pohađao je u Splitu.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu godine 1995.

Tijekom dosadašnje profesionalne karijere, nakon obavljenog dvogodišnjeg pripravničkog staža pri specijalnoj bolnici Jankomir, te položenog državnog ispita, 1997. zapošljava se u DZ Korčula u ambulanti u Smokvici gdje radi kao liječnik s 24-satnom pripravnošću.

Godine 1999. odlazi iz Smokvice u Zagreb, te kratko volontira na SK Vuk Vrhovac, a potom se se zapošljava u ambulanti opće med. DZ Željezničar, također u Zagrebu.

Početkom 2000., nakon provedene edukacije za rad na hemodijalizi na tadašnjem Odjelu urološke dijalize KBC Rebro u Zagrebu, vraća se u DZ Korčula, gdje radi na Hitnoj pomoći. Nakon otvaranja Odjela hemodijalize 2002. radi paralelno na Hitnoj pomoći i na Hemodijalizi.

Godine 2004. odlazi na specijalizaciju iz radiologije. Specijalistički staž odradio je u KBC Split na Zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju pod mentorstvom prof. dr. S. Jankovića, gdje je 2008. položio specijalistički ispit. Nakon položenog specijalističkog ispita, godinu dana radi paralelno u poliklinici Sunce u Splitu i DZ Korčula, nakon čega se 2009. vraća u DZ Korčula gdje je voditelj ambulante za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku, te voditelj mamografske  jedinice u okviru  NPP. Rješenjem Ministra u kolovozu 2019. godine priznat mu je status užeg specijaliste iz ultrazvuka.

Dodatna edukacija

  1. – poslijediplomski tečaj Menadžer u zdravstvenim ustanovama, Poslovno učilište Effectus, Zagreb
  2. – Interni auditor, sustav upravljanja kvalitetom za normu  ISSO  90001; Zagreb

Sudionik je brojnih kongresa, znanstvenih skupova i drugih stručnih susreta.

U svom dosadašnjem radu, posebice na polju ultrazvučne i klasične radiološke dijagnostike, doprinosi podizanju razine zdravstvene zaštite, posebice dijagnostici malignih bolesti, navlastito karcinoma dojke. Uvodi nove metode elastografija jetre i malih organa (share wave), te kontrastnog ultrazvuka. Uvodi i digitalnu 3D mamografiju.

Član je European Society of Radiology, Hrvatskog društva radiologa

Oženjen je, otac petoro djece.

Nije član niti jedne političke stranke.