Registar ugovora i okvirnih sporazuma

DOM ZDRAVLJA KORČULA

Ulica 57. k.br.5

20261 KORČULA

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2011. god.

 

I) Ugovori o javnoj nabavi

Rb. Evidencijskibroj nabave

i broj objave

Predmet ugovora Vrsta provedenog postupka, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II.B Datum sklapanja ugovora Iznos sklopljenog ugovora(s PDV-om) Rok na koji je sklopljen ugovor Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor Naziv podizvoditelja/ podisporučitelja Datum konačnog izvršenja ugovora Konačni ukupni iznos plaćen temeljem  ugovora (s PDV-om) s obrazloženjem ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog
1. JN/VV-1/2011N-02-V-113858- 050411 Nabava potrošnog materijala za hemodijalizu Otvoreni postupak

8. lipnja 2011.

520.428,62

12 mjeseci

KIRKOMERC d.o.o. Zagrebačka 145 Zagreb 7. lipnja 2012. do 31.12.2011.

301.586,40

II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

Rb. Evidencijski broj nabave i broj objave Predmet ugovora Vrstaprovedenog postupka, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. Datum sklapanja OS-a/ ugovora Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora(s PDV-om) Rok na koji je sklopljen OS/ ugovor Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor Naziv podizvoditelja/ podisporučitelja Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (s PDV-om) s obrazloženjem ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog