Ambulanta

ORDINACIJA OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE  

Berta Radovanović, dr. med.

Adresa: Smokvica bb, SMOKVICA

Telefon: 020/831-015

Nositelj tima: Berta Radovanović, dr. med.

Medicinska sestra: Marjana Didović

Radno vrijeme: prema mjesečnom rasporedu rada

RASPORED RADA TIMA OBITELJSKE MEDICINE U SMOKVICI STUDENI 2023