SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE DOMA ZDRAVLJA KORČULA