SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE DOMA ZDRAVLJA

100 % bespovratnih sredstava

U okviru projekta "Specijalističko usavršavanje doktora medicine" Dom zdravlja Korčula, kao uspješni i prihvatljivi prijavitelj, osigurao je 100 % bespovratnih sredstava u iznosu 1.105.538,75 kuna za specijalističko usavršavanje doktora medicine iz ginekologije i opstetricije.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 26. ožujka 2018., a potpisnici ovog trilateralnog ugovora su ministar zdravstva, prof. dr. sc. Milan Kujundžić dr. med., ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, g. Ante Lončar, dipl. iur., te ravnatelj Doma zdravlja Korčula, Sebastijan Fabris, dr. med.

1 specijalizacija

Razdoblje provedbe projekta je od 2014. do 2020.

Dom zdravlja Korčula sklopio je Ugovor s jednim specijalizantom, te je započeto specijalističko usavršavanje iz ginekologije i opstetricije u Kliničkoj bolnici Split u kojoj će specijalizant odraditi cijeli propisani program specijalizacije.
Cilj projekta je poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti, podizanje kvalitete zdravstvene zaštite, smanjenje upućivanja u bolnice čime će općenito biti povećana učinkovitost u pružanju usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

EU socijalni fond

Projekt doprinosi ostvarivanju cilja kroz povećanje ulaganja u razvoj ljudskih potencijala u primarnoj zdravstvenoj zaštiti putem ulaganja u financiranje specijalizacije.
Riječ je o financijskim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u okviru Prioritetne osi 2 (Socijalno uključivanje), Investicijski prioriteti 9.iv. (Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa), Specifičnog cilja 9.iv.1. (Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja) Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" za razdoblje 2014.-2020.

Potpisivanje ugovora

U ponedjeljak 28. svibnja 2018. Ravnatelj Doma zdravlja Korčula je nazočio svečanosti uručivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za uspješne prijavitelje projektnih prijedloga 'Specijalističko usavršavanje doktora medicine' (UP.02.2.1.02.) u okviru Operativnog programa 'Učinkoviti ljudski potencijali' za razdoblje 2014.-2020., koje je organiziralo Ministarstvo zdravstva kao Posredničko tijelo razine 1.

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Doma zdravlja Korčula

 

26. 03. 2020. započela je treća godina specijalističkog usavršavanja iz ginekologije i opstetricije. Dosada smo povukli sredstva za 6 tromjesečja, ukupno 290.134,29. Specijalističko usavršavanje se odvija prema Planu i programu specijalističkog usavršavanja.