SPECIJALIZACIJA IZ FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

July 4, 2022 Off By DZ Korcula

ODLUKA O IZBORU SPECIJALIZANTA IZ FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE: Odluka o izboru specijalizanta iz fizikalne med. i rehabilitacije

RANG LISTA KANDIDATA ZA SPECIJALIZACIJU IZ FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE: Rang lista kandidata – spec. iz fizikalne med. i rehabilitacije