Trpanj

  Preuzmi  Raspored    Amb Trpanj Raspored Kolovoz 2013

DOM ZDRAVLJA KORČULA

URED RAVNATELJA

RASPOREDA RADA LIJEČNIKA U AMBUL. TRPANJ I KUNA ZA KOLOVOZ (VIII.) 2013.

 

1.8.Č  Dr. Palihnć Dr. Bošnjak
2.8.P  Dr. Bošnjak  Dr. Palihnić  
3.8.S  Dr. Bošnjak RRS  
4.8.N    
5.8.P  DAN DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI 
6.8.U  Dr. Bošnjak Dr. Palihnić
7.8.S  Dr. BošnjakDr. Palihnić  
8.8.Č  Dr. Bošnjak Dr. Palihnić
9.8.P Dr. Bošnjak                      Dr.Palihnić
10.8.S     
11.8.N     
12.8.P  Dr. Bošnjak Dr. Palihnić
13.8.U  Dr. Palihnć Dr. Bošnjak
14.8. S  Dr. BošnjakDr. Palihnić  
15.8. Č  VELIKA GOSPA  
16.8. P  Dr. PalihnićDr. Bošnjak  
17.8. S  Dr. Palihnić RRS  
18.8. N     
19.8. P  Dr. Palihnć Dr. Bošnjak
20.8.U  Dr. Bošnjak Dr. Palihnić
21.8.S  Dr. PalihnićDr. Bošnjak  
22.8.Č  Dr. Bošnjak Dr. Palihnić
23.8.P  Dr. BošnjakDr. Palihnić  
24.8.S     
25.8.N      
26.8.P Dr. Bošnjak Dr. Palihnić 
27.8.U Dr. Palihnić Dr. Bošnjak 
28.8.S  Dr. PalihnićDr. Bošnjak  
29.8.Č Dr. Palihnić Dr. Bošnjak 
30.8.P Dr. Bošnjak Dr. Palihnić 
31.8.S