Ambulanta

ORDINACIJA OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE

Dijana Bošnjak, dr. med.

Adresa: Put dubokog doca 1, TRPANJ

Telefon: 020/743-404

Nositelj tima: Dijana Bošnjak, dr. med.

Medicinska sestra: Slađana Bunić

Radno vrijeme: prema mjesečnom rasporedu rada


RASPORED RADA TIMOVA OBITELJSKE MEDICINE U TRPNJU SRPANJ 2024