Turistička ambulanta Korčula (Samo u ljetnom razdoblju do 31.kolovoza )

TURISTIČKA AMBULANTA KORČULA (samo u ljetnom razdoblju do 31. kolovoza)

Adresa: Ulica 57. k.br 5, KORČULA

Kontakt br. turističke ambulante u Korčuli: 020/441-736

Raspored rada turističke ambulante u Korčuli:

RASPORED RADA TURISTIČKA AMBULANTA KORČULA SRPANJ 2020