Urologija – Informacije

UROLOŠKA ORDINACIJA

Damir Šimunović, dr. med., spec. urolog
Adresa: Ulica 57. k.br.5, KORČULA
Nositelj tima: Damir Šimunović, dr. med., spec. urolog
Medicinska sestra: Jakica Peručić, bacc. med. techn.