ZAVRŠNO PREDSTAVLJANJE PROJEKTA ,,Povećanje stručnih znanja i IT vještina zdravstvenih djelatnika radi prevencije, te povećane dostupnosti ranog otkrivanja i intervencije kod poslijeporodne depresije” 2019-2021.

January 18, 2021 Off By DZ Korcula

U petak 15. siječnja 2021. godine u Domu zdravlja Korčula održano je završno predstavljanje Projekta ,,Povećanje stručnih znanja i IT vještina zdravstvenih djelatnika radi prevencije, te povećane dostupnosti ranog otkrivanja i intervencije kod poslijeporodne depresije” 2019-2021. kojem su nazočile patronažne sestre Doma zdravlja Korčula Kristina Duka, Ljerka Matijašević, Anamarija Padovan, dr. Paula Botica ispred Upravnog vijeća, kao predstavnika Osnivača Doma zdravlja Korčula, gradonačelnik grada Korčule Andrija Fabris, te ravnatelj Doma zdravlja Korčula Sebastijan Fabris. Projekt, čiji je nositelj Dom zdravlja Zagreb – Zapad, a partneri su Dom zdravlja Krapinsko – zagorske županije,  Dom zdravlja Vukovar i Dom zdravlja Korčula, financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda u vrijednosti 805.822,70 kn.

Postpartalna depresija javlja se kod otprilike 10% rodilja i teško opterećuje pacijenticu i njezinu obitelj. Liječenje izostaje u otprilike 80% slučajeva. Temeljnim razlozima zbog kojih žene ne traže liječničku pomoć smatraju se slaba dostupnost usluga na području primarne zdravstvene zaštite, stigmatizacija koja prati društvene poremećaje i specifični životni uvjeti u obitelji s novorođenim djetetom.

Ciljevi Projekta su: povećanja stručnih znanja patronažnih sestara (ostvaruje se aktivnostima izrade materijala i držanja Tečaja), svladavanje dodatnih vještina u IT edukaciji (ostvaruje se tijekom supervizije edukatora i serije edukacija), prijenos stečenih znanja i vještina drugim zdravstvenim djelatnicima, prvenstveno patronažnim sestrama (ostvaruje se serijom edukacija).

Do sada je održan Tečaj 1. kategorije (prema klasifikaciji Hrvatske komore medicinskih sestara) za patronažne sestre koje postaju edukatorice edukatora (16 sestara u 4 partnerske ustanove; pripremljen edukacijski priručnik, održan tečaj, pisani, usmeni i praktični ispit). Također je održano 36 webinara na kojima su edukatorice prenosile svoja znanja drugim patronažnim sestrama i zdravstvenim djelatnicima primjenom vlastite PP prezentacije tijekom webinara, uz interaktivnu raspravu. Webinaru je prisustvovalo više od 350 patronažnih sestara iz cijele Hrvatske. Tiskano je i podijeljeno 1.000 letaka za patronažne sestre na cijelom području Republike Hrvatske; 15.000 letaka za rodilje na cijelom području Republike Hrvatske, te dodatnih 1.000 letaka na Brailleovom pismu za slijepe i slabovidne rodilje.

Patronažne sestre Doma zdravlja Korčula Kristina Duka, Ljerka Matijašević, Anamarija Padovan i Ivana Radović kao edukatorice svoje su stečeno znanje prenijeli svojim kolegicama na području Ličko – senjske, Zadarske, Šibensko – kninske, Splitsko – dalmatinske, te Dubrovačko – neretvanske županije. Domovi zdravlja na područjima navedenih županija pokazali su veliki interes za Projekt i prepoznali vrijednost Projekta. Do sada je otprilike 50 patronažnih/medicinskih sestara educirano od strane patronažnih sestra Doma zdravlja Korčula.