Obavijesti i informacije o medicinskim uslugama

OBAVIJEST O RADU ORDINACIJE MEDICINE RADA U DOMU ZDRAVLJA KORČULA

Obavještavamo Vas da ordinacija medicine rada 11. studenog i 18. studenog 2019. godine neće raditi.

Davor Penić dr. med., spec. medicine rada će raditi 19. studenog 2019. godine u Domu zdravlja Korčula.

Dom zdravlja Korčula

Natjačaj prijem u radni odnos – dr. med. u Trpnju

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

 N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos

 - 1 doktor medicine, na neodređeno vrijeme za rad u ambulanti opće/obiteljske medicine u Trpnju

UVJETI:  VSS doktor medicine, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:
- životopis
- preslik osobne iskaznice
- preslik diplome
- potvrda HZMO-elektronički zapis
- preslik odobrenja za samostalni rad
- preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu (ako je ga bio obvezan polagati)

Natječaj za prijem u radni odnos

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

 

N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos

1) 1 doktor medicine, na neodređeno vrijeme, za rad u ambulanti opće/obiteljske medicine u Korčuli

2) 1 medicinska/i sestra/tehničar, na određeno vrijeme, zamjena za odsutne radnike, za rad u Korčuli

3) 1 vozač, na određeno vrijeme, zamjena za odsutne radnike, za rad u Korčuli

UVJETI:

 Ad 1) VSS doktor medicine, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad

 Ad 2) SSS medicinska/i sestra/tehničar, 1. god. iskustva, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad (u slučajevima kad je kandidat/kinja završio srednju medicinsku školu u trajanju od 5 godina nije dužan imati položeni stručni ispit i 1 godinu radnog iskustva, već samo odobrenje za samostalan rad)

 Ad 3) SSS/KV vozač motornog vozila, 1 godina iskustva, vozačka dozvola B kategorije

Javni natječaj za dodjelu stipendija

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula i ravnatelj Doma zdravlja Korčula raspisuje

 J A V N I   N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija

 

 1. Raspisuje se Natječaj za dodjelu stipendije u iznosu od 600 kn mjesečno, počevši od školske godine 2019/2020
 2.  Na natječaj se mogu javiti učenici upisani u srednju školu smjer medicinska sestra/medicinski tehničar u školskoj godini 2019/2020
 3. Pravo na stipendiju može ostvariti učenik koji:
  - ispunjava uvjet iz točke II. ovog natječaja
  - nije ponavljao razred srednje škole
  - nije korisnik kredita ili stipendije po nekoj drugoj osnovi
  - ima prebivalište na području nadležnosti Doma zdravlja Korčula

Natječaj za prijem u radni odnos – Liječnik u mobilnom palijativnom timu

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

 N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos

 - 1 doktor medicine specijalist, na neodređeno vrijeme, za rad u mobilnom palijativnom timu

UVJETI:  VSS doktor medicine specijalist, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, posebna edukacija iz palijativne skrbi

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:
- životopis
- preslik osobne iskaznice
- preslik diplome
- potvrda HZMO-elektronički zapis
- preslik odobrenja za samostalni rad
- preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu
- preslik uvjerenja/potvrde o položenoj posebnoj edukaciji iz palijativne skrbi

Obavijest o preventivnim pregledima na tumore kože

UPDATE: Svi termini su popunjeni

Poštovani,

Grad Korčula u suradnji s Domom zdravlja Korčula od 5. kolovoza do 9. kolovoza organizira preventivne preglede na tumore kože koje će obavljati  prim. Sanja Poduje, dr. med., spec. dermatolog. Radi velikog interesa primati će se samo pacijenti uz prethodnu narudžbu.

Pacijenti se za pregled mogu naručiti u subotu, 3. kolovoza, od 09,00 do 14,00 na mobitel: 091/979-5539, ili u utorak, 6. kolovoza, od 07,00 – 15,00, na telefon 020/711-660.

Dom zdravlja Korčula