Obavijesti i informacije o medicinskim uslugama

Natječaj za prijem u radni odnos – tajnica ravnatelja

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula, ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

– 1 tajnik/ica ravnatelja, na neodređeno vrijeme, za rad u Korčuli.

Uvjeti: VŠS (prvostupnik/ica) upravnog, pravnog ili ekonomskog smjera, 1 godina radnog iskustva.

Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti:

– životopis

– preslik osobne iskaznice

– preslik diplome

– potvrdu HZMO-a – elektronički zapis.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu: Dom zdravlja Korčula, Ulica 57 br. 5, Korčula, s naznakom: »Za javni natječaj – prijem u radni odnos«.

Kandidati koji dostave potpune i pravovremene prijave bit će pozvani na razgovor prije odluke o odabiru. Ako kandidat ne dođe na razgovor, smatra se da je povukao prijavu. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Dom zdravlja Korčula zadržava pravo ne odabrati nijednog kandidata.

Za detaljnije informacije kontaktni telefon: (020) 711-660 ili (098) 997-9970.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni sukladno propisima.

Dom zdravlja Korčula

 

Priviremeni raspored rada u amb. Trpanj i Kuna Pelješka

Obavijest pacijentima

Do kraja lipnja amb. opće medicine u Kuni Pelješkoj neće raditi, te se mole pacijenti da koriste u amb. opće medicine u Trpnju.

Raspored rada amb. opće medicine u Trpnju možete naći na sljedećoj poveznici:
PRIVREMENI RASPORED RADA TIMOVA OBITELJSKE MEDICINE U TRPNJU I KUNI LIPANJ 2019

Dom zdravlja Korčula

NATJEČAJ za prijem u radni odnos – Turističke ambulante

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos

1) 1 doktor medicine, na određeno vrijeme, zamjena za odsutne radnike i za rad u turističkoj ambulanti u Trpnju

2) 2 doktora medicine, na određeno vrijeme, za rad u turističkoj ambulanti u Korčuli

3) 1 medicinska/i sestra/tehničar, na određeno vrijeme, zamjena za odsutne radnike i za rad u turističkoj ambulanti u Trpnju

4) 2 medicinska/i sestra/tehničar, na određeno vrijeme, zamjena za odsutne radnike i za rad u turističkoj ambulanti u Korčuli

NATJEČAJ za prijem u radni odnos

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula, ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

1) dva doktora medicine, na neodređeno vrijeme za rad u ambulanti opće/obiteljske medicine u Korčuli. Ugovor se sklapa uz uvjet probnog rada od 3 mjeseca.

2) jednog doktora medicine, na određeno vrijeme, zamjena za odsutne radnike i za rad u turističkoj ambulanti

3) dvije medicinske/a sestre/tehničara, na neodređeno vrijeme za rad u ambulanti opće/obiteljske medicine u Korčuli. Ugovor se sklapa uz uvjet probnog rada od 2 mjeseca.

4) jednu/og medicinsku sestru/tehničara, na određeno vrijeme, zamjena za odsutne radnike i za rad u turističkoj ambulanti.

Promjena rasporeda rada u Trpnju i Kuni Pelješkoj

Cijenjeni pacijenti,

zbog nedostatka liječnika ambulante opće medicine u Trpnju i Kuni Pelješkoj  rade prema sljedećem privremenom rasporedu.

Privremeni raspored rada ambulanti u Trpnju i Kuni Pelješkoj

Dom zdravlja Korčula

NATJEČAJ za prijem u radni odnos

Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula, ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

1) dva doktora medicine, na neodređeno vrijeme za rad u ambulanti opće/obiteljske medicine u Korčuli. Ugovor se sklapa uz uvjet probnog rada od 3 mjeseca.

2) jednog doktora medicine, na određeno vrijeme, zamjena za odsutne radnike i za rad u turističkoj ambulanti

3) dvije medicinske/a sestre/tehničara, na neodređeno vrijeme za rad u ambulanti opće/obiteljske medicine u Korčuli. Ugovor se sklapa uz uvjet probnog rada od 2 mjeseca.

4) jednu/og medicinsku sestru/tehničara, na određeno vrijeme, zamjena za odsutne radnike i za rad u turističkoj ambulanti.