Obavijesti i informacije o medicinskim uslugama

OBAVIJEST O RADU ORDINACIJE MEDICINE RADA U DOMU ZDRAVLJA KORČULA

Obavještavamo Vas da ordinacija medicine rada neće raditi kako je uobičajeno, u ponedjeljak 25. studenog, već će raditi u utorak 26. studenog 2019. godine.

Dom zdravlja Korčula

468 ad