Obavijesti i informacije o medicinskim uslugama

Obiteljska medicina

RASPORED RADA TIMOVA OBITELJSKE MEDICINE U OREBIĆU SIJEČANJ 2020

 

Ordinacija  Opće Medicine      

Ulica Kralja Tomislava 22, Orebić  

 

    Damir Polić, dr.med                                      Ivo Mrčić, dr.med

Telefon: 020/713-062                                        Telefon: 020/713-410

Nositelj tima : Damir Polić, dr.med                Nositelj tima:Ivo Mrčić, dr.med

Med.sestra: Mara Anić                                         Med.sestra.Jasna Zovko

 

Jadranka Okmažić, dr.med

Telefon: 020 / 714-009

Med.sestra: Irena Šarić