Obavijesti i informacije o medicinskim uslugama

Specijalističke ambulante

PSIHIJATRIJSKA ORDINACIJA
Biljane Backović Rudan, dr.med.spec.neuropsihijatar
Adresa: Ulica Kralja Tomislava 22 Orebić
Telefon: 020/ 718-035
Nositelj tima:Biljana Backović Rudan, dr.med.spec.neuropsihijatar
Med. sestra: Ana Marija Radović
FIZIKALNA TERAPIJA OREBIĆ
Telefon: 020/ 714-456
Fizioterapeut: Orsat Žitković, viši. fizioterapeut