Obavijesti i informacije o medicinskim uslugama

Ambulante

AMBULANTA OBITELJSKE MEDICINE TRPANJ – KUNA 

 

Put  Dubokog doca,  Trpanj

Telefon: 020/743-404

Nositelj tima: Dijana Bošnjak, dr.med

Medicinska sestra:  Dragica Grljušić

 

 

AMBULANTA DENTALNE MEDICINE 
Put dubokog doca 1, Trpanj
        Tel: 020 743 447
Nositelj tima:  Seka Palinić, dr. dent. med.
Medicinska sestra: Marina Baletić