Hemodijaliza – Informacije

ODJEL HEMODIJALIZE

Adresa: Ulica 57. k.br.5, KORČULA
Telefon: 020/715-301
Voditelj Odjela: Prim. Davor Podbevšek, dr. med., spec. internist – kardiolog
Glavna sestra Odjela: Kristina Duka, bacc. med. techn.

Medicinske sestre: Ivka Vlašić, Melita Brajković, Julijana Fabris, bacc. med. techn.
Tehn.serviser: Ing. Nenad Kosović