Korčula

 

DOM ZDRAVLJA KORČULA

URED RAVNATELJA

U Korčuli, 26. lipnja  2013. god.         

RASPORED RADA  LIJEČNIKA  OPĆE MEDICINE U KORČULI

ZA  srpanj   (VII.)  2013.  GOD.

 

Datum

 

AMBULANTA

od 7 – 14,30  s

AMBULANTA

Od 13,00 – 20,30 s

1.7. PO 1.  Dr. Hajdić   

2.  Dr. Tomašić

 

1.   Dr. Mićunović

2.    Dr. Ćurčić   

3.   Dr. Rkman    

2.7. UT 1.  Dr. Hajdić   

2.  Dr. Tomašić

 

1.   Dr. Mićunović

2.    Dr. Ćurčić   

3.   Dr. Rkman    

3.7. SR

 

 

1.   Dr. Mićunović

2.   Dr. Ćurčić   

3.   Dr. Rkman    

1.    Dr. Hajdić

2.    Dr. Tomašić   

 

4.7.ČE 1.  Dr. Hajdić   

2.  Dr. Tomašić

 

1.   Dr. Mićunović

2.    Dr. Ćurčić   

3.   Dr. Rkman    

5.7.PE

1.  Dr. Hajdić   

2.  Dr. Tomašić  

 

1.   Dr. Mićunović

2.    Dr. Ćurčić   

3.   Dr. Rkman    

6.7.SU 1.   Dr. Hajdić      RRS

 

 

 

8.7.PO

 

 

1.   Dr.  Tomašić

2.    Dr. Ćurčić   

3.   Dr. Rkman    

1.    Dr. Hajdić

2.    Dr. Mićunović

 

9.7.UT 1.   Dr. Mićunović

2.    Dr. Ćurčić   

3.   Dr. Rkman    

1.    Dr. Hajdić

2.    Dr. Tomašić

 

10.7.SR 1.   Dr. Mićunović

2.    Dr. Ćurčić   

3.   Dr. Rkman    

1.    Dr. Hajdić

2.    Dr. Tomašić

 

11.7.ČE 1.   Dr. Mićunović

2.    Dr. Ćurčić   

3.   Dr. Rkman    

1.    Dr. Hajdić

2.    Dr. Tomašić

 

12.7.PE 1.   Dr. Tomašić  

2.    Dr. Ćurčić   

3.   Dr. Rkman    

1.    Dr. Hajdić

2.    Dr. Mićunović

 

13.7. SU 1.   Dr. Rkman  RRS  

2.   Dr. Ćurčić  RRS

 

 

15.7.PO

 

 

1.  Dr. Hajdić   

2.   

 

1.   Dr. Tomašić

2.   Dr. Ćurčić   

3.   Dr. Rkman    

16.7.UT

 

1.  Dr. Hajdić   

2.   

 

1.  Dr. Tomašić

2.  Dr. Ćurčić   

3.  Dr. Rkman    

17.7.SR

 

 

1.   Dr. Tomašić

2.   Dr. Ćurčić   

3.   Dr. Rkman    

1.  Dr. Hajdić

2.   

 

18.7.ČE 1.  Dr. Hajdić   

2.   

 

1.   Dr. Tomašić

2.   Dr. Ćurčić   

3.   Dr. Rkman    

19.7.PE 1.  Dr. Hajdić   

2.   

 

1.    Dr. Tomašić

2.    Dr. Ćurčić   

3.    Dr. Rkman    

20.7.SU  1. Dr. Tomašić   RRS  

 

22.7.PO

 

 

1.    Dr. Mićunović

2.    Dr. Ćurčić   

3.    Dr. Rkman    

1.    Dr. Hajdić

2.    Dr. Tomašić

 

23.7. UT 1.    Dr. Mićunović

2.    Dr. Ćurčić   

3.    Dr. Rkman    

1.    Dr. Hajdić

2.    Dr. Tomašić

 

24.7. SR 1.    Dr. Mićunović

2.    Dr. Ćurčić   

3.  

1.    Dr. Hajdić

2.    Dr. Tomašić

 

25.7. ČE

 

1.   Dr. Mićunović

2.    Dr. Ćurčić   

3.         

1.    Dr. Hajdić

2.    Dr. Tomašić

 

26.7. PE

 

1.   Dr. Tomašić 

2.    Dr. Ćurčić   

3.         

1.    Dr. Hajdić

2.    Dr. Mićunović

 

27.7. SU 1. Dr. Mićunović  RRS  

 

29.7. PO 1.  Dr. Hajdić   

2.  Dr. Tomašić

 

1.   Dr. Mićunović

2.    Dr. Ćurčić   

3.         

30.7. UT 1.  Dr. Hajdić   

2.  Dr. Tomašić

 

1.   Dr. Mićunović

2.    Dr. Ćurčić   

3.         

31.7. SR

 

 

1.   Dr. Mićunović

2.   Dr. Ćurčić   

3.         

1.    Dr. Hajdić

2.    Dr. Tomašić

 

NAPOMENA:

1. Dr. Mićunović  →  godišnji odmor od 15. – 19.07.2013. – zamjena u ambulanti dr. Tomašić  

2. Dr. Slavić →    godišnji odmor od 1. – 08. 07.2013.  – za pacijente dr. Slavić radi dr. Tomašić 1.,2.4.,5. i 8,  07.,  a dr. Mićunović 3.07.

3. Dr. Rkman  →  godišnji odmor od 24.07. do 04. 08. 2013. – zamjena u ambulanti dr. Ćurčić

 

                                                                                         R A V N A T E L J                                                                                                                            Sebastijan Fabris, dr.med.