Njega u kući – Informacije

NJEGA U KUĆI

Zdravstvena njega u kući pruža nastavak zdravstvene njege nakon izlaska bolesnika iz bolnice, lječilišta i drugih ustanova. Zdravstvenu njegu u kući koja podrazumijeva složenu i odgovornu uslugu, provode medicinske sestre. Ciljevi su zdravstvene njege u kući osposobiti pacijente da se brinu sami o sebi, da postanu neovisni o tuđoj pomoći ili da im se olakša njihova svakodnevica.

Zdravstvena njega u kući za područje Korčule, Lumbarde i Smokvice: Metka Mušić, Mirjana Tupajić

Zdravstvena njega u kući za područje Orebića, Trpnja i Kune: Rozalija Kurilj