Psihijatrija – Informacije

PSIHIJATRIJA

U našu ambulantu mogu se javiti osobe koje imaju depresivne tegobe, anksioznost, tjeskobu, nemir, nesanicu te simptome iz kruga paničnih poremećaja. Također, radimo i sa osobama koje imaju kronična psihijatrijska oboljenja kao što su bipolarni i unipolarni afektivni poremećaji, shizofrenija ili akutni psihotični poremećaji a kod kojih nije indicirano bolničko liječenje ili liječenje u okviru dnevnih bolnica.

 

PSIHIJATRIJSKA ORDINACIJA
Biljana Backović – Rudan, dr. med., spec. psihijatar
Adresa: Ulica 57. k.br.5, KORČULA
Telefon: 098/180-7050
Nositelj tima: Biljana Backović – Rudan, dr. med., spec. psihijatar
Medicinska sestra: Doris Antičević Medić  
Radno vrijeme:

utorak  08:00 – 14:00